Nejbližší akce

Zobrazit další akce

Přednáška prof. Petra Čorneje o Jiřím z Poděbrad a jeho době

31. 01. 2023 | Brandýs nad Labem

POZOR: Rezervace na přednášku jsou již rozebrány! Kapacita přednáškového sálu 50 osob byla bezezbytku naplněna, další přihlašování na přednášku tak již není možné.

Výstava, Od masopustu po Velikonoce

16. 02. 2023 | Brandýs nad Labem

Konec zimy a příchod jara. Pro naše předky, jejichž život byl více napojený na přírodní cyklus, velice významná doba. Je to nejen čas odpočinku a veselí, ale i příprav na začínající hospodářský rok. 

Výstava, Brandýské skvosty, krajinomalba

23. 02. 2023 | Brandýs nad Labem

Na výstavě představíme umělce, kteří se inspirovali zdejší  krajinou, jež byla přetvářena nejen lidmi, ale i řekou Labe. Časově se budeme pohybovat od  druhé polovině 19. století  až do první poloviny 20. století.