Kalendář akcí

květen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Všechny zde uvedené publikace můžete zakoupit v našem E-SHOPU.

Karin Pátrová
Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem. Polovina 16. – polovina 19. století

 remeslne cechy brandys  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2010, 108 s., ISBN 978-80-903985-9-7

Publikace se zabývá dosud nezpracovanou problematikou brandýských cechů a mapuje jejich vývoj od počátků až do zrušení, tedy v průběhu 300leté existence. Vedle postižení obecného vývoje cechovních korporací v Čechách se stěžejní část publikace věnuje jednotlivým brandýským cechům v oblasti potravinářských, oděvních, kovodělných, dřevozpracujících a stavebních oborů. Publikace si všímá jejich dějinného vývoje, skladby, povinností členů i běžných problémů. Základem pro toto zpracování se stalo podrobné studium dochovaných archivních pramenů i hmotných pramenů muzejní povahy, což umožnilo komplexněji zpracovat sledované téma. Textová část je doplněna četnými fotografiemi cechovních předmětů a archiválií, které mimo jiné přibližují cechovní patrony a cechovní symboliku. Ukázka knihy (pdf, 788 kB)

 

Karin Pátrová
Stará Boleslav a její místo v českých církevních dějinách. Sv. Václav – kapitula – paládium

 Stara Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 74 s., ISBN 978-80-903985-5-9

Kniha přibližuje tři zásadní události, které se odehrály ve Staré Boleslavi a zaujímají důležité místo v českých církevních dějinách. Začíná na úsvitě českých dějin a uzavírá se v baroku, kdy sláva Staré Boleslavi vrcholí.

První část publikace je věnována životu a smrti prvního českého světce a zemského patrona sv. Václava a jeho rodině. V další kapitole autorka, která se dlouhodobě zabývá problematikou kolegiátních kapitul, seznamuje čtenáře se vznikem, majetkovým zázemím a vnitřním životem staroboleslavské kapituly, již založil před polovinou 11. století kníže Břetislav u nově postaveného kostela sv. Václava. Poslední část publikace je věnována mariánskému kultu, který ve Staré Boleslavi zosobňuje drobný kovový reliéf Madony, známý jako paládium české země.


 

Milan Pátra
Brandýské Polabí v kresbách Zdeňka Gutwirtha. Lidová architektura na Brandýsku

 Brandyska polabi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 101 s., vložena 1 mapa, ISBN 978-80-903985-5-9

Formou perokreseb je představena lidová architektura z dvacátých a třicátých let minulého století. Text knihy obsahuje životopis, stručnou charakteristiku regionu a dobový článek od autora perokreseb. Obrazová část se skládá ze 70 perokreseb Zdeňka Gutwirtha, které jsou opatřeny názvem obcí a datací. Pro snadnější orientaci jsou v knize umístěny dvě mapy, z nichž jedna je volně vložena. Kniha je určena jak pro odbornou veřejnost (etnografy, pracovníky památkové péče, historiky umění), tak i pro laickou veřejnost. Protože je vedle českého textu souběžně vložen anglický text, publikace může oslovit i zahraniční turisty.

 

František Pubal
Kronika Sluzská. Dějiny obcí: Sluhy, Mratín, Velký Brázdim, Malý Brázdim, Nový Brázdim a Podháje

 Kronika Sluzka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 2. vydání, 174 s., ISBN 978-80-903985-7-3

Reedice kroniky služského faráře Františka Pubala, sepsané v roce 1911, přibližuje historii obce Sluhy a okolí.

Všímá si dějin služského kostela a jeho kněží, škol a učitelů v obcích Sluhy a Velký Brázdim, držitelů gruntů v popisovaných vesnicích či průmyslových podniků v Mratíně – pivovaru, továrny na kovové zboží, cukrovaru.

Na závěr jsou připojeny skladby obecních rad a seznamy učitelů ve sledovaných vsích z přelomu 19. a 20. století či přehled místních spolků.

Publikace je doplněna doslovem Petra Kukala.

 

Jan Králík
Hudebníci v brandýském Polabí

 Hudebnici v Brandyskem polabi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Oblastní muzeum Praha-východ, 2008, 127 s., ISBN 80-903771-1-4

Publikace, jež vyšla jako třetí díl v řadě učebních pomůcek Hlas domova, zachycuje širokou oblast duchovního a světského umění od prvních psaných zmínek o zpěvu a zvonech až k pomezí dechových orchestrů a jazzu.

K umělcům ve hře na hudební nástroje či ve zpěvu připojuje i tanečníky a tanečnice baletu, režiséry a choreografy hudebních scénických děl a hudební spisovatele.

Publikace si všímá umělců zejména ze Staré Boleslavi, Brandýsa nad Labem, Lázní Toušení a Čelákovic, ale i z širšího okolí.

 

Vladimír Loyda, Milan Novák
František Xaver Procházka. Malíř zvířat a Polabí

 Frantisek Xaver Prochazka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Oblastní muzeum Praha-východ, 2008, 71 s., ISBN 80-903771-0-6

Kniha pojednává o akademickém malíři Františku Xaveru Procházkovi. Jak už z podnázvu vyplývá, jeho doménou byla zvířata, ať cizokrajná či domácí, a krajina.

V prvně jmenované oblasti se jeho tvorba promítla i do školních obrazů. Zde zaujal jedno z nejpřednějších míst co do počtu realizovaných prací.

Ve volné tvorbě zachycoval hlavně brandýské Polabí, kam se rád vracel po celý život. Vedle bohatého obrazového materiálu je součástí publikace i soupis jeho díla uloženého v Oblastním muzeu Praha-východ a v Muzeu Komenského v Přerově.

 

Justin Václav Prášek
Brandejs nad Labem. Město, panství i okres III

 Brandys n. L Mesto panstvi okres

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2007, 2. vydání, 886 s., ISBN 978-80-903985-1-1

Nové vydání 3. části rozsáhlého historiografického díla regionu J. V. Práška z počátku 20. století zachycuje vývoj rozsáhlého okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi.

Velká část je věnována dějinám Staré Boleslavi od nejstarších dob po autorovu současnost, včetně církevních dějin.

Čtenáři se dále mohou seznámit kupříkladu s historickým popisem Čelákovic, Kostelce nad Labem, Dřevčic, Svémyslic, Jiren, Nehvizd, Skorkova, Kostelního Hlavna, Všetat, Lobkovic, Kojetic, Líbeznic, Třeboradic, Sluh, Vinoře a dalších.

Nejbližší akce calendar
25. 05. 2018 Historický areál - PNUO
Muzejní noc v Panenských Břežanech
05. 04. 2018 Arnoldinovský dům
Největší osobnost města
22. 03. 2018 Arnoldinovský dům
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
07. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Plechové hračky
16. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Historický cyklovýlet
Aktuálně

Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici ekonom/ka-účetní pro Oblastní muzeum Praha-východ

Více informací zde

 

 

Výstava - Neuvěřitelný svět prvních zemědělců 22. 3. - 3. 6. 2018

Přišli, aby změnili starý svět a položili základy naší civilizace…..

Putovní výstava “Neuvěřitelný svět prvních zemědělců ”  vám přiblíží příběh civilizace nejstarších zemědělců, kteří přišli do střední Evropy v polovině 6. tisíciletí před naším letopočtem a přinesli s sebou znalosti o pěstování kulturních plodin a chovu domácích zvířat a spolu s tím i zcela nový způsob života.

Číst dál...