Kalendář akcí

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Pokyny pro autory příspěvků
Sborník přináší poznatky k historii pražského okolí, které je vymezeno územím dnešních okresů Praha-západ, Praha-východ a tzv. Velké Prahy mimo historická pražská města. Ve sborníku lze po dohodě publikovat i texty s územním přesahem nebo vymezené jinak než teritoriálně. Sborník sestává z částí studie, materiály, zprávy, literatura a výstavy, studie podléhají recenznímu řízení. Přijímány jsou příspěvky ze všech historických věd.

Termíny a způsob odevzdávání příspěvků
Uzávěrka pro příspěvky do každého ročníku sborníku je 31. května příslušného kalendářního roku. Rukopisy se zasílají v elektronické podobě na e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na adresy Státní okresní archiv Praha-východ, Přemyšlení 220, 250 66 Zdiby, nebo Oblastní muzeum Praha-východ, Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Příspěvky lze rovněž po domluvě předat jinému členu redakční rady. Recenze lze zasílat přímo na e-mailovou adresu odborného garanta této rubriky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odevzdané příspěvky a poskytnuté podklady se vrací zpět jen na základě vyžádání autora.

Požadavky vůči autorům příspěvků
Rozsah příspěvku do rubrik studie nebo materiály by neměl přesáhnout 35 normostran (1800 znaků včetně mezer na normostranu), u recenzí 6 normostran, u anotací 2 normostrany a u zpráv 10 normostran. Součástí příspěvku do rubrik studie nebo materiály je povinně krátký abstrakt postihující cíl práce, seznam klíčových slov a resumé. Překlad do cizího jazyka zajišťuje redakce. Svolení k publikování, je-li ho zapotřebí (především u reprodukcí), si obstarávají zásadně autoři příspěvků. Tato svolení je třeba dodat do redakce společně s příspěvkem. Texty se předávají ve formátu doc, docx, rtf nebo odt, veškeré netextové části příspěvku v samostatných souborech. Obrazové přílohy se předávají v nejvyšší dostupné kvalitě (v minimální velikosti 800 x 1200 bodů, maximálně však 3000 x 4000 bodů), ve formátu JPG, případně TIFF. U obrazových příloh musí být přesně uveden zdroj a krátký popis. Konečný výběr obrazového materiálu je na uvážení redakce.

Způsob citací v poznámkovém aparátu
Při citacích v poznámkovém aparátu se postupuje podle vzoru Českého časopisu historického, případně na základě dohody redakce s autorem (např. u archeologických textů) dle jiného vzoru. Poznámkový aparát se standardně umísťuje na konci strany. Citace z archivního materiálu musí být co nejpřesnější, uvádí se vždy název a místo archivu, název fondu či sbírky a bližší určení (signatura, číslo knihy, inventární číslo, folio).

Ukázky citací

Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.

Karel MALÝ, Der böhmische Beitrag zum Modell des europäischen Absolutismus, in: Gerhard Köbler – Hermann Nehlsen (Hg.), Wirkungen europäischer Rechtskultur, München 1997, s. 695–705.

Karel DOSKOČIL (ed.), Berní rula, 2. Popis Čech r. 1654, Praha 1954.

Pavel BĚLINA, Teoretické kořeny a státní praxe osvícenského absolutismu v habsburské monarchii, Československý časopis historický 29, 1981, s. 879–905.

P. BĚLINA, Teoretické kořeny a státní praxe, s. 890. (opakovaná citace) TAMTÉŽ, s. 172n., 178nn. (odkaz k titulu citovanému v předchozí citaci)

V případě opakované citace téhož časopisu, edice, fondu apod. je vhodné uvádět jen jejich zkratku, ta však musí být uvedena v závorce již při první citaci.

Další pokyny
Zkratky a zkratková slova v hlavním textu příspěvku se rozepisují. Je-li s ohledem na charakter textu vhodné (například pro úsporu místa) zkratky použít i v hlavním textu, musí být připojen jejich seznam. V hlavním textu příspěvku není dovoleno užívat jakýkoliv způsob grafického zvýrazňování vyjma tučného písma u nadpisů a kurzívy (podtrhávání, velikost písma, prokládání znaků apod.).

Nejbližší akce calendar
07. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Plechové hračky
21. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Vystřihovánky panenek
19. 07. 2018 Arnoldinovský dům
Přednáška Polabské tvrze
28. 07. 2018 Historický areál - PNUO
Anenská pouť
Aktuálně

Letní výstavy v muzeu

Plechové hračky

Výstava pojednává o jejich historii a výrobě. Vystaveny budou historické kousky, ale i nové hračky, které vyrábí firma Kovap u Semil. Je tu připraven i hrací koutek pro děti s ukázkami plechových hraček. Výstava potrvá celé léto až do 16. 9. 2018.

Vystřihovánky panenek

Jsou zde vystaveny panenky České, Slovenské ale i třeba z Francie, Švédska, Ruska, Německa nebo Ameriky. Samozřejmě nebude chybět ani vystřihovací a návrhářská dílna pro děti i dospělé. Výstava končí 2. 9. 2018.