Náš seriál se věnuje zpracování mimořádného objevu z říčanského náměstí. Jiří Škába před časem nalezl ve starém sklepení svého domu hrneček s 348 pražskými groši, jež pocházejí především z doby panování Václava IV. (1376–1419). Připomeňme si další obdobné nálezy z Říčan.poklad web

Aktuální objev mincovního depotu (tedy hromadného nálezu mincí) není jediným, který se na katastru města udál. Nejstarší známý nález byl učiněn roku 1807. Zpravuje nás o něm říčanská farní kronika, kde na listu 66b čteme latinský zápis, který zde uvádím v překladu: „…během oprav domu č. 4 ležícím naproti faře se v ložnici pod prahem dveří nalezlo 28 českých grošů s vyznačeným rokem 1542. Na jedné straně byl nápis: ‚pragenses grossi‘, druhá strana kvůli sešlosti nebyla čitelná, ale jevilo se na ní: ‚gratia rex bohemiae dux‘ [správně ‚dei gratia rex boemie‘]. Nalezeno 13. října.“ Další osud mincí je neznámý. Farářem uvedená datace umožňuje ztotožnit jako vydavatele mincí českého krále Ferdinanda I. Habsburského. Byl to právě tento panovník, který jen o něco později, na přelomu let 1547–1548, ražbu pražských grošů zastavil, čímž se definitivně prosadily relativně nové tolary.


Druhý hromadný nález mincí, který byl již několikrát publikován, je o mnoho pestřejší. Obsahoval přinejmenším 149 stříbrných mincí velice rozrůzněného původu od pražského groše Vladislava Jagellonského (1471–1516), přes české bílé groše po mince z německých, rakouských nebo polských území (Olešnice, Svídnice, Dolní Rakousy, Tyroly, Brunšvik, Hanavsko, Magdeburg, Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, ale i třeba Štrasburk a další). Nejmladší kusy byly raženy kolem roku 1600. Lze tedy předpokládat, že je jejich majitel zakopal do země nedlouho po tomto datu. Mince byly nalezeny 5. dubna 1853 „na zahradě M. Freunda“, a to uložené v nádobě. Podle uváděného jména lze předběžně lokalitu určit jako zahradu domu čp. 27 v Široké ulici. Tyto mince se pak dostaly do Vídně a staly se součástí tamní Bundessamlung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen.

Ke dvěma jmenovaným nám tedy přibyl nález třetí, který se nyní stal součástí sbírek Oblastního muzea Praha-východ. Tento depot je ze všech tří nevětší i nejstarší. V dobách, kdy v našem prostředí neexistovaly banky ani digitální peníze, bylo ukládání do země pod strom nebo ve sklepních či podlahových skrýších jediným řešením, jak si uschovat hotovost. Obdobných pokladů známe z území Čech i Moravy nepřeberné množství. Z blízkého okolí Říčan si jen stručně vyjmenujme: Škvorec (360 denárů Soběslava I. z první poloviny 12. století), Mnichovice (asi 800 českých a míšeňských brakteátů z druhé poloviny 13. století) nebo Všestary (1 105 blíže neurčených grošů).

Pokračování příště.

Martin Hůrka

Nejbližší akce calendar
07. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Plechové hračky
21. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Vystřihovánky panenek
23. 06. 2018 Památník Josefa Lady
Svatojánská noc
Aktuálně

Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici ekonom/ka-účetní pro Oblastní muzeum Praha-východ

Více informací zde