V seriálu Příběh pokladu vás chceme seznamovat s postupem zpracování jedinečného nálezu na Masarykově náměstí v Říčanech. V devadesátých letech 20. století zde našel Jiří Škába ve starém sklepení svého domu poklad (mincovní depot) 348 pražských grošů.

 poklad2

Před nedávnem jej odevzdal Oblastnímu muzeu Praha-východ, za což nálezci patří velké poděkování. Po prvotním ohledání bylo zjištěno přibližně čtyřicet grošů Václava IV. (1378–1419) a čtyři groše jeho otce Karla IV. (1346-1378). Další, špatně čitelné mince budou po očištění a konzervaci určeny v následujících měsících.

O okolnostech nálezu Jiří Škába říká: „Historie chodby a pokladu je poněkud pohnutá a musím začít trochu zeširoka. Podle říčanského kronikáře Gustava Trnky je původní dům čp. 60 asi z roku 1770. Je kamenný, postavený ze stejného kamene jako říčanský hrad, ostatně jako tenkrát všechny domy v okolí. Můj děda jej zakoupil za první republiky. V roce 1935 přední část s čelem do náměstí zboural a znovu vystavěl, zadní část zůstala původní. Chodba tam už byla a oni ji zasypali stavebním odpadem. Ve čtyřicátých letech za Němců přišlo od někoho ze sousedství udání, že se v chodbě nacházejí zbraně. Naši museli kopat. Nic se samozřejmě nenašlo, ale udání bylo vážné, a i když se nepotvrdilo, zanechalo v naší rodině velmi vážné pochyby o onom člověku, již nežijícím, ale pro nás známém. Jak se s lidmi zacházelo v té době, jistě každý ví.“ Následující léta se nic nedělo, chodba byla z velké části zasypaná Až kolem roku 1989 se u Škábů najednou objevilo velké množství vody ve sklepě: „Ten je těsně vedle staré chodby, vlastně svým způsobem nad ní. Voda šla právě z chodby. Zjistili jsme, že praskla přípojka vody, nekvalitně opravená vodárnami asi v roce 1975. Opravu dokonce provedl stejný člověk jako v roce 1975. Protože jsem ale musel vodu odčerpat, nakonec jsem celou chodbu vyklidil. V suti jsem dole našel nějakou starou keramiku, dal jsem ji do muzea a starosta Vrba tenkrát pozval nějakého archeologa na obhlídku chodby, nic ale nenašli. Co se pak stalo se střepy a zda byly cenné, nevím. Chodba však asi vlivem podmáčení pracovala a musel jsem ji občas podezdívat a zesilovat. Jednou se ze zdi uvolnilo pár kamenů a mezi nimi byla i hliněná nádoba s mincemi.“ Uzavřel pro tentokrát vyprávění Jiří Škába.

Pokračování příště.

Martin Hůrka, historik OMPV

 

Nejbližší akce calendar
21. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Vystřihovánky panenek
07. 06. 2018 Arnoldinovský dům
Plechové hračky
18. 08. 2018 Historický areál - PNUO
790 let obce Panenské Břežany
Aktuálně

Letní výstavy v muzeu

Plechové hračky

Výstava pojednává o jejich historii a výrobě. Vystaveny budou historické kousky, ale i nové hračky, které vyrábí firma Kovap u Semil. Je tu připraven i hrací koutek pro děti s ukázkami plechových hraček. Výstava potrvá celé léto až do 16. 9. 2018.

Vystřihovánky panenek

Jsou zde vystaveny panenky České, Slovenské ale i třeba z Francie, Švédska, Ruska, Německa nebo Ameriky. Samozřejmě nebude chybět ani vystřihovací a návrhářská dílna pro děti i dospělé. Výstava končí 2. 9. 2018.